ကိုယ်ရေးအကျဉ်း

  • PP U-channel

    PP U-channel ပါ

    အရွယ်အစား: 40mm × 40mm × 40mm; ၅၀ မီလီမီတာ× ၅၀ မီလီမီတာ× ၅၀ မီလီမီတာ; 60 မီလီမီတာ× 40 မီလီမီတာ× 60 မီလီမီတာ; 70mm × 50mm × 70mm; 80mm × 40mm × 80mm; ၁၀၀ မီလီမီတာ× ၅၀ မီလီမီတာ× ၁၀၀ မီလီမီတာ; ၄၄ မီလီမီတာ× ၈၄ မီလီမီတာ× ၄၄ မီလီမီတာ; ၅၀ မီလီမီတာ× ၆၃ မီလီမီတာ× ၅၀ မီလီမီတာ; ၅၀ မီလီမီတာ× ၁၀၀ မီလီမီတာ× ၅၀ မီလီမီတာ

    အရှည်: <8000mm

    အရောင်များ: သဘာဝ၊ မီးခိုးရောင် (RAL7032)၊ အဖြူနှင့်အခြားအရောင်များသည် ၀ ယ်သူလိုအပ်ချက်များအရ